Tadka Indisches Restaurant Zürich

www.tadka.ch/

+41 44 578 06 41

อา.
18:00
22:30
จ.
18:00
22:30
11:30
14:00
อ.
18:00
22:30
11:30
14:00
พ.
18:00
22:30
11:30
14:00
พฤ.
18:00
22:30
11:30
14:00
ศ.
18:00
22:30
11:30
14:00
ส.
18:30
22:30

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจนี้หรือไม่?
แนะนำการเปลี่ยนแปลง

ร้านอาหาร, บาร์, อาหาร Takeaway, จอด

flag DE
0 Commenti

Tadka Indisches Restaurant Zürich