Prešovská univerzita v Prešove Prešov

17. novembra 3724/15
080 01 Prešov
Slovakia

www.unipo.sk/

unipo@unipo.sk

+421 51 772 4287

DOM
LUN
06:00
20:00
MAR
06:00
20:00
MER
06:00
20:00
GIO
06:00
20:00
VEN
06:00
20:00
SAB
08:00
16:00

Sei il proprietario di questa attività?
Suggerisci una modifica

Università

flag SK
0 Commenti

Prešovská univerzita v Prešove Prešov

Prešovská univerzita bola zriadená zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s účinnosťou od 1. januára 1997. V priebehu svojej existencie sa PU vypracovala na modernú a dynamickú univerzitu s pedagogicko-výskumnými pracoviskami, vybavenú modernými informačno-komunikačnými systémami. Pedagogicko-výskumným zameraním je univerzita orientovaná na oblasť spoločenských vied, prírodných vied, teologických vied, telovýchovy a športu, manažmentu, umenia a zdravotníctva.

DETTAGLI

 • Pravoslávny kňazský... ... (Area)

  V Pravoslávnom kňazskom seminári sa nachádzajú ubytovacie priestory s kapacitou 67 lôžok, chrám, knižnica, študovňa, cirkevné múzeum, učebňa praktických cvičení, samostatná jedáleň, kuchyňa a telocvičňa. Stredobodom tohto komplexu je chrám sv. Jána Bohoslova, ktorý je pýchou seminára, školy, našej cirkvi a mesta Prešov. Nachádza sa tu dielo obrovskej duchovnej aj kultúrnej hodnoty v podobe ikon, ktorými je celý chrám rozpísaný. Súčasťou tohto komplexu je aj modlitebná kaplnka, ktorá slúži študentom a veriacim pre súkromné modlitby. Je zasvätená sviatku "Pokrov Presvätej Bohorodici". V seminári pokračuje ďalší vzdelávací proces praktických cvičení z liturgiky, homiletiky, typikónu, cirkevnej slovenčiny a cirkevného spevu.

 • Gréckokatolícky kňaz... ... (Area)

  Dôležitou súčasťou každého biskupstva bolo a bude, aby vychovávalo svoje budúce kňazstvo. Počiatky takejto výchovy v dnešnej prešovskej arcidiecéze a metropólie kladieme do roku 1880. Bol založený v dobe biskupa Dr. Mikuláša Tótha. Jeho otvorenie sa datuje k dňu 12. september 1880. Tak sa po 62 rokoch, od založenia prešovského biskupstva, splnila dlhodobá túžba miestnej diecézy mať svoj vlastný seminár.

 • Športová hala (Area)

  Športová hala sa nachádza na ulici Športová 10 (vedľa Mestskej haly). Objekt je určený najmä na halové športy ako volejbal, basketbal, hádzaná. V objekte sa nachádza taktiež gymnastická hala 

 • Telocvičňa gymnastik... ... (Area)

  Telocvičňa gymnastiky sa nachádza na poschodí v Športovej hale Prešovskej univerzity. Dostaneme sa do nej po schodoch z vestibulu Športovej haly 

 • Centrum aplikovaného... ... (Area)

  Hlavným poslaním centra je podpora rozvoja aplikovaného výskumu na Prešovskej univerzite v Prešove. Medzi úlohy centra patrí riadenie a koordinácia aktivít aplikovaného výskumu realizovaného na jednotlivých súčastiach univerzity, koordinácia expertíznej činnosti pracovísk univerzity, podpora inovácií, informovanosť v oblasti hlavného poslania centra a poskytovanie s tým súvisiacich služieb pre tvorivých zamestnancov univerzity, kolektívy zamestnancov, doktorandov a študentov.

 • Viacúčelové ihrisko (Area)

  Ihrisko sa nachádza pri Toryse v blízkosti športovej haly PU. Vhodné je pre loptové hry.

 • Hlavný vestibul (Area)

  Hlavný vestibul je spoločný pre Filozofickú fakultu aj pre Fakultu humanitných a prírodných vied. 

 • Dekanát (Area)

  Dekanát Filozofickej fakulty sa nachádza na 1. poschodí budovy na Ul. 17. novembra č.1   Kontakt : tel : +421 51 7570 821 e-mail : philfac@unipo.sk.

 • Tlmočnícke laboratór... ... (Area)

  V tlmočnícokm laboratóriu sa simulujú prekladateľsko - tlmočnícke situácie, v ktorých sa používajú postupy s vedecky prepracovanou metodikou s možnosťou odbornej analýzy výkonov a ich následnej korekcie.

 • Poslucháreň (Area)

  Poslucháreň ponúka kapacitu 100 miest

 • Didaktický park (Area)

  Pri pohľade z balkóna Rektorátu vidíme Didaktický park. Jedná sa o dielo, ktoré prezentuje cezhraničné územie vo forme modelovaného priestoru s prvkami jednotlivých regiónov: Šariš, Zemplín, Spiš, Zamagurie, Podkarpatské vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo a cezhraničných mikroregiónov: Poloniny, Pieniny, Nízke Beskydy, Dolina Popradu.  

 • Dekanát (Area)

  Dekanát Fakulty humanitných a prírodných vied  sa nachádza na 1. poschodí budovy Ul. 17. novembra č.1    Kontakt :  tel: +421 51 7570 600 e-mail : fhpvpu@unipo.sk

 • Dekanát (Area)

  Dekanát Fakulty športu sa nachádza v ľavom krídle budovy rektorátu, na 2. poschodí.   Kontakt : tel." +421 51 7563 181 e-mail : fsport@unipo.sk.

 • Informátor (Area)

  Informátor Fakulty športu sa nachádza vo vstupe do budovy fakulty. Telefonický kontakt na informátora :    tel.: +421 51 747 0501

 • Telocvičňa (Area)

  Telocvičňa Fakulty športu sa nachádza v budove Fakulty športu v severnom krídle, na prízemí. 

 • Posilňovňa (Area)

  Posilňovňa sa nachádza v prízemí Fakulty športu. Je vybavená profesionálnymi posilňovacími a kardio strojmi, ktoré ponúkajú širokú ponuku na posilňovanie všetkých partii tela.

 • Atletický štadión (Area)

  Atletický štadión sa nachádza oproti vstupu do Fakulty športu. Vstup je cez bráničku z ulice Sedliackeho povstania. V areáli štadióna sa nachádza 300 m atletická dráha s tartanovou povrchovou úpravou, atletické sektory pre hodové disciplíny, ako napríklad hod diskom či hod kladivom, ale aj pre skokanské disciplíny (skok do výšky, skok o žrdi) či vrhačské disciplíny, a to, konkrétne, vrh guľou. V areáli taktiež nájdete tenisové ihrisko a ihrisko na plážový volejbal.

 • Bazén (Area)

  Bazén sa nachádza v objekte VŠA na ulici 17. novembra č. 1. K dispozícií je šesťdráhový bazén vybavený štartovnými blokmi.

 • Centrum prvého konta... ... (Area)

  Realizuje informačno-poradenské a marketingové služby pre študentov, zamestnancov univerzity, ako aj verejnosť a koordinuje aktivity pre podporu študentských projektov. Poskytuje aj "služby kancelárie prvého kontaktu", ktoré pomáhajú získať prvotnú informáciu o univerzite, štúdiu, ale aj o meste Prešov a službách v ňom. 

 • Univerzitná knižnica (Area)

  Univerzitná knižnica má tri pracoviská.  Centrálna knižnica UK1 (na obrázku) sa nachádza na prízemí Filozofickej fakulty - kliknite sem Pracovisko UK2 sa nachádza na Partizánskej ulici č. 1, v budove fakulty zdravotníckych odborov - kliknite sem Pracovisko UK3 je na ulici biskupa Gojdiča, v budove Gréckokatolíckej teologickej fakulty - kliknite sem

 • Informátor (Area)

  Informátor vo vstupnom vestibule je spoločný pre Filozofické fakultu aj Fakultu humanitných a prírodných vied. 

 • Študentský domov 17.... ... (Area)

  Študentský domov s kapacitou 633 lôžok je situovaný v centre vysokoškolského areálu. Ubytovanie je poskytované na 2, 3 a 4 lôžkových izbách. Kontakt : PhDr. Martina Bašistová tel :+421 51 7722 851-4

 • Informátor (Area)

  Miesto prvého kontaktu tel.: +421 51 7722 852

 • Študentská jedáleň (Area)

  Jedáleň sa nachádza na prízemí budovy internátu 17.novembra č. 13. Do jedálne sa dstaneme hlavným vstupom, potom okolo vrátnice. Kontakt : Peter Purdeš tel : +421 911 986 127

 • Študentský domov 17.... ... (Area)

  Študentský domov s kapacitou 782 lôžok je situovaný v centre vysokoškolského areálu. Ubytovanie je poskytované na 2 a 3 lôžkových izbách. Kontakt : Mária Husárová  tel :+421 51 7722851-4

 • Informátor (Area)

  Miesto prvého kontaktu tel.: +421 51 7722 851

 • Študentský domov exn... ... (Area)

  ŠD s kapacitou 171 lôžok je situovaný v obytnej zóne sídliska Sekčov. Od vysokoškolského areálu je vzdialený 3,5 km, od centra mesta 2,5 km. K dispozícii je priame spojenie MHD, č. 38 (vysokoškolský areál), linka č. 8 (centrum mesta). Ubytovanie je poskytované na 2 a 3 lôžkových izbách. Kontakt : Jana Macejová tel :+421 51 7700 322

 • Informátor (Area)

  Miesto prvého kontaktu tel.: +421 51 7582 248

 • Lineas (Area)

  Hotel LINEAS∗∗∗ je situovaný neďaleko historického centra mesta s výhodným riešením dopravného spojenia. Ubytovanie pre študentov univerzity v počte lôžok 150, je poskytované na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci pri poskytovaní ubytovania. Od vysokoškolského areálu je pešou chôdzou vzdialený 850 m. Kontakt : Adriana Butoracová tel:+421 51 7563 104

 • Informátor (Area)

  Miesto prvého kontaktu tel.: +421 51 756 2411

 • Dekanát (Area)

  Dekanát Fakulty zdravotníckych odborov sa na chádza na prízemí vpravo za informátorom. Je prístupný praiamo z hlavného vestibulu.   Kontakt :    tel: +421 51 756 2411 e-mail: beata.olsavska@unipo.sk

 • Dekanát (Area)

  Dekanát Pedagogickej fakuty sa nachádza v budove rektorátu Prešovskej univerzity. na 1. poschodí. Kontakty :    tel: +421 51 7470 550 e-mail : martina.adamkova@unipo.sk.

 • Študentský domov nám... ... (Area)

  Študentský domov s kapacitou 160 lôžok je od vysokoškolského areálu vzdialený 650 m. Pešou chôdzou je to 8 min.Ubytovanie je poskytované na 1, 2, 3 a 4 lôžkových izbách.   Kontakt :  Ľudmila Magdová tel : +421 51 7722 851;