Whisky Bar 44 & Restaurant

Vysoká
811 06 Bratislavský kraj
Slovakia

www.whiskybar44.sk/

+421 2/544 183 17

DIE
HËN
10:00
00:00
MAR
10:00
00:00
MËR
10:00
00:00
ENJ
10:00
00:00
PRE
10:00
02:00
SHT
12:00
00:00

A jeni pronar i kësaj biznesi?
Sugjeroni një ndryshim

Restorant

flag SK