Les Palisades

Palisády
811 06 Bratislavský kraj
Slovakia

+421 2/546 417 34

DIE
HËN
09:00
20:00
MAR
09:00
20:00
MËR
09:00
20:00
ENJ
09:00
20:00
PRE
09:00
20:00
SHT
09:00
17:00

A jeni pronar i kësaj biznesi?
Sugjeroni një ndryshim

Wellness / Spa, Qendra estetike

flag SK