Kochlik Bratislava - Staré Mesto-Old Town

Ul. 29. augusta
81109 Bratislava - Staré Mesto-Old Town Bratislavský kraj
Slovakia

kochlik.business.site/

+421 905 587 986

DIE
HËN
11:00
17:00
MAR
11:00
17:00
MËR
09:00
17:00
ENJ
11:00
17:00
PRE
09:00
17:00
SHT

A jeni pronar i kësaj biznesi?
Sugjeroni një ndryshim

Dyqan lulesh, Dyqan

flag SK