Almond pekáreň a kaviareň

Jégého
821 08 Bratislavský kraj
Slovakia

www.facebook.com/Almond-940191002680148/

+421 911 668 504

DIE
HËN
07:00
19:00
MAR
07:00
19:00
MËR
07:00
19:00
ENJ
07:00
19:00
PRE
07:00
19:00
SHT
08:00
13:00

A jeni pronar i kësaj biznesi?
Sugjeroni një ndryshim

Restorant, Dyqan buke, Dyqan

flag SK