Savoy restaurant

Hviezdoslavovo námestie
811 02 Bratislavský kraj
Slovakia

www.savoyrestaurant.sk/

+421 2/593 904 00

06:30
10:30
11:30
22:00
06:30
10:30
11:30
22:00
06:30
10:30
11:30
22:00
06:30
10:30
11:30
22:00
06:30
10:30
11:30
22:00
06:30
10:30
11:30
22:00
06:30
10:30
11:30
22:00

あなたはこのビジネスのオーナーですか?
変更を提案する

レストラン

flag SK