Slovenská banská cesta Banská Štiavnica

Kammerhofská 20
969 01 Banská Štiavnica Banskobystrický kraj
Slovensko

www.slovenskabanskacesta.sk/

Sei il proprietario di questa attività?
Suggerisci una modifica

Musei

flag SK
0 commenti

Slovenská banská cesta Banská Štiavnica

Slovenská banská cesta je kultúrna cesta spájajúca miesta bývalej ťažby železných rúd a drahých kovov.
K takýmto významným miestam treba spomenúť Košice a okolie (Košické hámre), Medzev, Jasov, Štós, Smolník, Prakovce, Gelnica, Rožňava, Betliar, Nižná Slaná, Vlachovo, Dobšiná, Stratená, Tisovec, Sirk - Červeňany, Štítnik, Pohorelá, Podbrezová, Ľubietová, Banská Štiavnica, Kremnica atď

DETTAGLI

 • Banícka krčma (Area)

  Tradičná krčma s bohatou históriou a dušou. Počas rôznych podujatí na Španej Doline si u nás môžete oddýchnuť, občerstivť a vychutnať tradičné jedlá.  

 • Halda maximilián (Area)

  Halda je rozlohou najväčšia halda v celej banskej oblasti a predstavuje chrakteristickú dominantu Španej Doliny. Halda vznikala postupne, v priebehu niekoľkých storočí. Predstavuje typický príklad svahových plošných odvalov, pričom prevažná časať domov v obci bola postavená práve z odvalového materiálu tejto haldy.

 • Cisárska štôlňa (Area)

  Nazýva sa tiež Denná alebo Prechodová štôlňa. Patrí k najstarším banským stavbám v Španej Doline. Bola jednou zo vstupných štôlní do banského revíru. Ráno sa pred ňou baníci pomodlili a potom fárali do jednotlivých šácht. V júli 1764 synovia cárovnej Márie Terézie sprvádzaní baníkmi vstúpili do podzemia touto šachtou a vyšli na Starých Horách. Cesta im trvala 45 minút.

 • Historická ľudová šk... ... (Area)

  Vstupte do Historickej ľudovej školy prof. Jozefa Mistríka a vrátite sa o sto rokov späť. Počas niekoľkých vyučovacích hodín si v nej môžu žiaci z rôznych škôl z blízkeho i vzdialeného okolia vyskúšať, ako to v takej škole chodilo v minulosti. Školu pomenovali po svojom rodákovi, známom jazykovedcovi Jozefovi Mistríkovi, ktorý  začal s učiteľským chlebíkom v 40. rokoch minulého storočia práve vo svojom rodisku.

 • Šachta ludovika (Area)

  Šachta patrí medzi najmladšie banské diela v oblasti. Vyhĺbili ju ako pomocnú šachtu, namiesto šachty Maximilián, ktorá bola v prevádzke od roku 1564 a preborila sa. Šachta Ludovika sa stala najvýkonnejšou šachtou a jej hĺbka dosiahla až 440 m. Ludovika pracovala od roku 1812 až do ukončenia ťažby v roku 1888.

 • Nový zámok (Area)

  Táto pozoruhodná stavba, dominanta Banskej Štiavnice je známa aj pod názvom "Nový hrad", "Panenský", alebo "Dievčenský hrad". Nachádza sa na Frauenbergskom kopci. Protiturecká renesančná pevnosť bola postavená v rokoch 1564-1571. Nový zámok zároveň plnil funkciu strážnej veže – vartovky. 

 • Starý zámok (Area)

  Starý zámok sa nachádza nad Námestím sv. Trojice, pod úpätím vrchu Paradajz. Patrí k najstarším stavebným pamiatkam mesta Banskej Štiavnice a dokumentuje románsky, gotický, renesančný a barokový výtvarný sloh.

 • Dubnické kutisko (Area)

  nachádzali sa tu hlavne mliečne opály pohľad zatiaľ neviem nastaviť, neviem kde sa miesto nachádza a zrejme nemá ani panoramatický záber

 • Šimonka (Area)

  Nachádzali sa tu najvýdatnejšie ložiská drahého opalu. Podnet na ťažbu na Šimonke dal nález z roku 1778, keď istý pastier  našiel kus opálu v krtinci. Opály vyťažené na Šimonke boli  mimoriadne kvalitné   pohľad zatiaľ neviem nastaviť, neviem kde sa miesto nachádza a zrejme nemá ani panoramatický záber

 • Stredná bučina (Area)

  nachádzali sa tu ojedinelé kusy opálu v hline a naplaveninách   pohľad zatiaľ neviem nastaviť, neviem kde sa miesto nachádza a zrejme nemá ani panoramatickýá záber

 • Nižná bučina (Area)

  vyskytovali sa tu aj vzácne čierne opály, väčšiu časť nálezov tvorili  mliečne opály s nádychom modrej a medovožltej farby pohľad zatiaľ neviem nastaviť, neviem kde sa miesto nachádza a zrejme nemá ani panoramatický záber

 • Líbanka (Area)

  na jej východných svahoch zvaných Stráne boli hniezda opálu vrastené do ťažkých balvanov porfýru pohľad zatiaľ neviem nastaviť, neviem kde sa miesto nachádza a zrejme nemá ani panoramatický záber

 • Predbaňa (Area)

  tu sa podarilo Delliusovi najsť  pekné opály  v múli na najnižšom  a najhlbšom mieste potoka. Najcennejšie opály svojej zbierky tu našiel aj dvorný klenotník z Viedne Hank.   pohľad zatiaľ neviem nastaviť, neviem kde sa miesto nachádza a zrejme nemá ani panoramatický záber

 • Banské múzeum v prír... ... (Area)

  Banské múzeum ponúka návštevníkom jedinečný zážitok z prehliadky starých, originálnych banských priestorov. Ako najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia na Slovensku ukazuje vývoj rudného baníctva na Slovensku aj v stredoeurópskom priestore.